Blog

              Kochana Mamo

Kochana mamo dziś  twój  dzień  niech wszystkie smutki odejdą w cień . Bo dziś twój   dzień  którym radość   powinna twoim sercu za gości,    blaskiem twojej miłości.

         Przyjdź  do mnie Jezu

  

Dzisiaj wielki dzień, dzisiaj moja dusza raduje się    Dzisiaj moje serce bije jak dzwon bo chcę z radością przyjąć go .  I chce  się tym cieszyć z rodziną mą.                 

10 kwietnia 2020

23 grudnia 2020